ראולם מידטאון תל אביב, מערכת לוח תוצאות משולבת וידאו.