מסך מידע באוניברסיטת תל אביב, גודל מסך 4 ממ"ר, רזולוצית מסך 10 מ"מ

Save