מסך מידע לתושב פארק ים אשדוד, גודל מסך 6 ממ"ר, רזולוצית מסך 10 מ"מ

Save