מסך מידע לתושב פרדסיה, כניסה ראשית גודל מסך 6 ממ"ר, רזולוצית מסך 10 מ"מ

Save