מגדל משה אביב, בורסה רמת גן - זוג מסכים 100 מטר רבוע