מסך פרסום קניון רחובות גודל מסך 10 ממ"ר, רזולוצית מסך 10 מ"מ

Save