מסך קידום מכירות ברשת קוסט 365, סניף כ"ס, גודל מסך 5 ממ"ר, רזולוצית מסך 7.62 מ"מ

Save