מסך קידום מכירות ברשת אמבוס, גודל מסך 3 ממ"ר, רזולוצית מסך 4 מ"מ

Save