מרכז המבקרים בבורסה לניירות ערך ת״א, רזולוצייה 3 מ״מ, מסך פנים